Projekt 393 je primer izvedbe strojne lope – enojna 150m2 (10x15m) oz. dve skupaj v velikosti 300m2.

Okvirna cena gole konstrukcije, pripravljene za montažo, pri razponih do 10m = 90€/m2 + DDV (npr. objekt 10x 15m = 150m2) = 13.500€ + DDV
Okvirna cena (na m2 tlorisa) gole konstrukcije, pripravljene za montažo, pri manjših razponih se malenkost znižuje, pri večjih razponih pa povečuje.

Cena zajema:
– delavniški načrt in delavniški izračun statike
– lepljen in rezan les
– hoblanje rezanega lesa na točno mero
– CNC razrez kompletne konstrukcije

Opcije:
– barvanje kompletne konstrukcije z barvo na vodni osnovi
– cinkani kovinski podstavki, vijačni material
– priprava sklopov konstrukcije v delavnici
– prevoz in montaža konstrukcije
– dobava in montaža lesene fasade
– dobava in montaža ladijskega poda za napušče, letvanje strehe idr.
– dobava in montaža kritine

PRIMER IZVEDBE KOT ENOSTAVNI OBJEKT:
– 150m2 tlorisa
– višina slemena do 6m
– odprtina vrat npr. 4,3m x 10m
– brez stebrov znotraj objekta

Izvedba v poljubnih oblikah po naročilu.