POSTOPEK NAROČILA

          posredujte nam vaše želje in projekt za gradbeno dovoljenje v DWG formatu po e-pošti (info@gorsko.si) – projekt za gradbeno dovoljenje vam izdela projektant (če projektanta še nimate, vam lahko posredujemo kontakte projektantov, s katerimi sodelujemo)

          na podlagi projekta vam izdelamo okvirni predračun – cene iz predračuna so zagotovljene določeno obdobje, spremeni se lahko le količina dobavljenega materiala

          na podlagi delnega avansnega vplačila za izdelavo delavniškega načrta vam izdelamo delavniški načrt in vam ga pošljemo v pregled ter po potrebi dopolnimo

          na podlagi potrjenega delavniškega načrta izdelamo fiksni predračun

          z nakazilom avansa za material postane naročilo obojestransko zavezujoče in nemudoma pristopimo k izdelavi konstrukcije v proizvodnji

          konstrukcija se dobavi v roku 3-4 tedne oz. po dogovoru – ob odpremi mora biti vplačana razlika

 ODPREMA – PREVOZ

Prevoz v primeru nakupa po sistemu “na paleti” organizira kupec – pred odpremo vam glede na pretekle izkušnje in možnost dostopa na vaš objekt priporočamo ustrezno obliko vozila. Po želji vam posredujemo kontakt prevoznikov, ki pri nas večkrat nakladajo in imajo ustrezne kamione.

Manjše konstrukcije »na paleti« se običajno lahko pelje z enim tovornjakom brez prikolice.

Primer odpreme sestavljenih sten v primeru odpreme po sistemu “postavljena konstrukcija”.