Projekt 001 (2021) na Ptuju je primer poslovne zgradbe, ki lahko služi mirnejši poslovni, trgovski ali drugi storitveni dejavnosti.

Poslovna zgradba na Ptuju v dveh nadstropjih:
Kvadratura: 1800 m2 neto
Leto gradnje: 2021
Sistem gradnje: lesena nosilna konstrukcija (100%)
Stavbno pohištvo: ALU, troslojna zasteklitev
Fasada: pločevinasti paneli PIR + prozorna fasada + delno lesene lamele (sib. macesen)
Ogrevanje: toplotna črpalka, sistem talnega gretja v obeh etažah
Obseg naše dobave: Načrti PZI gradbenih konstrukcij, delavniški načrti, dobava in montaža lesene konstrukcije