Projekt 173 – Delavnica 125m2

Montažna lesena hala – skladišče – delavnica v velikosti 125m2 (8x13m s prizidkom 3,5x6m).

Možnost gradnje kot enostavni objekt do velikosti 150m2 in slemenske višine 6m (oz. kot to določa prostorski plan vaše občine – preverite pri lokalnem projektantu ali na občinski upravi).

Izvedba v poljubnih oblikah po naročilu.

Delavnica in skladišče iz lesa
Delavnica in skladišče iz lesa