Projekt 187 v Rogaški Slatini je primer javnega objekta. Lahko se postavi tudi kot upravni poslovni objekt.

Javni objekt je zgrajen v dveh nadstropjih:
Kvadratura: 432m2 bruto
Leto gradnje: 2020
Sistem gradnje: okvirna lesena konstrukcija 16cm (“skelet”) s križnolepljeno leseno medetažno in strešno ploščo CLT debeline 18cm
Fasada: lesena, prezračevana
Izolacija: lesna vlakna
Obseg naše dobave: dobava in montaža lesene konstrukcije sten z izolacijo, stropa in strehe

Naravovarstveni center Sotla
Naravovarstveni center Sotla
Naravovarstveni center Sotla
Naravovarstveni center Sotla
Naravovarstveni center Sotla
Naravovarstveni center Sotla