Projekt 795 – Nadstrešek pred delavnico

Tloris: 8 x 12,5 m (100m2)
Višina: 4m

Projekt 795 - nadstrešek pred delavnico
Projekt 795 – nadstrešek pred delavnico
Projekt 795 - nadstrešek pred delavnico
Projekt 795 – nadstrešek pred delavnico
Projekt 795 - nadstrešek pred delavnico
Projekt 795 – nadstrešek pred delavnico
Projekt 795 - nadstrešek pred delavnico
Projekt 795 – nadstrešek pred delavnico