Projekt 821 – kozolec

Lastnosti:
– tloris 5,12m x 10,90m + napušči
– najnižja višina prehoda 280cm
– napušči 70cm
– naklon 38°
– streha cca. 102m2